Administratie

Het financiële reilen en zeilen van uw onderneming is administratief te splitsen in een aantal onderdelen. Namelijk, de facturatie aan uw klanten, rekeningen die u zelf moet betalen, het kasverkeer, het betalingsverkeer over uw bank- en/of girorekening, een eventuele goederenstroom en personeel.

De vastlegging van alle financiële mutaties binnen deze onderdelen vormen de financiële administratie. Met andere woorden, het is het hart van uw administratie. U kunt het verwerken van uw administratie volledig aan ons uitbesteden.

Periodiek zullen wij u voorzien van verslagen opdat u de voortgang van uw bedrijf in de gaten kunt houden. Deze verslagen zullen, indien nodig voorzien zijn van adviserende voorstellen. Maar uiteraard kunt u ook zelf de administratie verwerken. Deze kunt u na afloop van een boekjaar of tussentijds bij ons ter controle neerleggen, waarna wij voor u de Balans, Winst & Verliesrekening en/of het jaarrapport samenstellen. Dezelfde adviserende taak, met een persoonlijke aanpak zullen wij hierbij waarborgen.