Zakelijke diensten

De vastlegging van alle financiële mutaties binnen deze onderdelen vormen de financiële administratie. Met andere woorden, het is het hart van uw administratie.

Wij maken de jaarrekening op die voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Het jaarverslag kunt u gebruiken om aan derden te overleggen.

De administratie van uw onderneming, fiscale aangifte en alles wat erbij komt kijken, kost tijd. Wij ondersteunen u graag bij het verzorgen van uw fiscale aangiften. Zo heeft u meer tijd en ruimte om te ondernemen. Periodiek dienen wij voor u de btw-aangifte en/of loonaangifte in en aan het einde van het jaar maken wij de jaarcijfers op en verzorgen de complete aangifte vennootschapsbelasting en /of inkomstenbelasting voor u.

Buurman Administratie kan u begeleiden bij de oprichting van uw onderneming; dit kan zijn een eenmanszaak, een vof of een BV. Ook de begeleiding bij het omzetten van een eenmanszaak/vof naar een BV is mogelijk.

Buurman Administratie verwerkt uw administratie via Yuki of Kleisteen. Deze online boekhoudsystemen kunnen uw administratie geheel digitaal verwerken.

Buurman Administratie verzorgt ook uw complete salarisadministratie via Loket. U kunt via Loket in e e n overzicht zien uw loonstroken en loonaangiftes. Het registreren van ziekte en verlof van het personeel is ook mogelijk. Optioneel is ook dat een werknemer zelf zijn/haar loonstrook via Loket raadpleegt.

Een tussentijdse rapportage is een belangrijk stuurmiddel voor je onderneming. Je kunt kiezen voor kwartaalrapportages of maandrapportages.

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig.

Particuliere diensten

Buurman Administratie verzorgt graag uw belastingaangifte.

In de checklist inkomstenbelasting (zie Downloads) vindt u alle informatie over de gegevens dat wij van u nodig hebben om uw belastingaangifte op deskundige wijze te kunnen verzorgen.

Wanneer u de benodigde gegevens heeft verzameld, maakt u met ons een afspraak om deze bij ons op kantoor af te leveren. U kunt vanzelfsprekend ook de gegevens scannen en vervolgens mailen of per post naar ons sturen. Na ontvangst controleren wij u gegevens op volledigheid en juistheid. Bij de verwerking wordt ook grondig bekeken of u wellicht in aanmerking komt voor e e n of meerdere toeslagen.

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.