Stamrecht B.V.

Ontslagvergoeding in stamrecht-bv

Heeft u een ontslagvergoeding gekregen? Dan kunt u een stamrecht-bv oprichten. U hoeft dan nog geen belasting over de ontslagvergoeding te betalen. Een stamrecht is het recht op een periodieke uitkering, vergelijkbaar met pensioen. U betaalt pas belasting als u een uitkering van de stamrecht-bv ontvangt. De bv mag het kapitaal ook gebruiken om mee te ondernemen. 

Buurman Administratie kan u begeleiden bij de oprichting van een stamrecht BV; dit kan zijn het opmaken van overeenkomsten zoals voor de stamrechtovereenkomst, de leningsoverenkomst. Dit alles kan geregeld worden nadat u dit geregeld heeft via uw notaris. 

Buurman Administratie kan voor u de gehele administratie verwerken en vervolgens uw jaarrekening inclusief de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel opmaken. Verder zal ook de de Notulen AvA opgemaakt worden en zal er aangifte vennootschapsbelasting ingediend moeten worden bij de Belastingdienst. 

Wilt u verdere informatie over een stamrecht B.V. dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

Wilt u een prijsindicatie, dan kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.