NOAB

NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen, is de branchevereniging voor kantoren in de administratieve en fiscale dienstverlening die zich richten op MKB-ondernemers. Inmiddels zijn 1000 kantoren aangesloten bij NOAB – en dat aantal groeit nog steeds.

NOAB behartigt de belangen van haar leden bij overheidsinstanties en bijvoorbeeld banken. Daarnaast maakt NOAB interne en externe afspraken die de branche ten goede komen, duidelijke richtlijnen scheppen en een onderscheidend vermogen bieden aan haar leden. Leden profiteren ook van het dienstenpakket van NOAB, met onder meer een uitgebreid educatieprogramma, kennisdeling, advies en ondersteuning.

Voor ondernemers en overheid is NOAB een kwaliteitskeurmerk. Een administratie- of belastingadvieskantoor mag pas lid worden als het aan een streng pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, actuele kennis van zaken en laagdrempeligheid.