Jaarrekening

Opmaken jaarrekening

Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van uw financiƫle administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.

Balans

Op de balans worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden opgenomen, de zogenaamde passiva.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen (boek)jaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies. De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst- en verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd.

Op uw verzoek kunnen wij voor u uw jaarrekening samenstellen.