Rittenadministratie

Uw zakelijke auto komt natuurlijk goed van pas voor alle reizen die u moet maken voor werk. Maar wat als u deze auto ook voor privézaken wil gebruiken? In dat geval is het slim om een rittenregistratie bij te houden. Buurman Administratie legt hieronder uit waarom.

Bijtelling

Normaal gesproken moet u als ondernemer bijtelling betalen als u privéritten maakt met uw bedrijfswagen. Omdat u voordeel haalt uit uw zakelijke betrekking, waardoor u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Maar er zijn gevallen waarin u voor niet-zakelijke ritten géén bijtelling hoeft te betalen. Wanneer u aantoonbaar minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, hoeft u niks extra’s af te dragen. Om dit aan te kunnen tonen, registreert u uw ritten.

Werken met uw privéwagen

Maar als u geen bedrijfsauto hebt, maar soms met de eigen wagen naar een klant moet, kunt u ook beter een rittenregistratie bijhouden. De kilometers die u aantoonbaar rijdt voor zaken kunt u met € 0,19 per kilometer aftrekken van uw winst. Dat scheelt weer bij het betalen van de inkomstenbelasting.

Formulieren invullen

Terug naar het rijden van privékilometers met de zakelijke auto. Hoe geeft u dit door? Wanneer u aan het begin van het jaar al besluit minder dan 500 kilometer privé te gaan rijden, kunt u daarvoor een formulier van de Belastingdienst invullen. De benodigde documenten staan op de site van de fiscus.

Hoe u uw ritten registreert

Denk ook goed na over hoe u uw ritten wilt bijhouden. Zo kunt u de kilometers in een schrift noteren of een moderne rittenregistratie-app downloaden. Daarnaast bestaan er ook registratiekastjes die u in uw auto kan installeren. Deze houden uw gereden kilometers bij. De Belastingdienst stelt hier uiteraard wel eisen aan. Controleer dus goed of uw systeem voldoet.

Vergeet niet alles te noteren

Tot slot moet u goed opletten dat u alle gegevens vermeldt. De Belastingdienst wil in ieder geval van u weten op welke data u gereden heeft. Daarnaast moet u ook de volgende vragen beantwoorden:

 • Was de rit zakelijk of privé?
 • Vanaf welk adres bent u vertrokken?
 • Naar welk adres heeft u gereisd?
 • Wat was de begin- en eindstand van de kilometerteller?
 • Heeft u een afwijkende route gereden? Dit kan zijn gebeurd door een omleiding of files, waardoor u langer hebt gereden dan normaal.

Alleen als u al deze zaken goed bijhoudt kan de Belastingdienst beoordelen of u geen bijtelling hoeft te betalen. Wilt u dat iemand anders nog onafhankelijk controleert of uw administratie op orde is? Onze experts staan altijd voor u klaar!

Hulp bij rittenregistratie?

Wilt u hulp bij uw rittenregistratie? Buurman Administratie heeft de kennis en deskundigheid in huis om u hierin bij te staan. Onze deskundigen weten alles over de eisen die de Belastingdienst stelt aan uw rittenregistratie. Neem contact met ons op en weet zeker dat uw boekhouding en administratie op orde zijn!

UBO register

Het UBO-register is live gegaan op 27 september 2020. Als je jouw onderneming na die datum hebt ingeschreven bij de KvK, of je moet je nog inschrijven, dan hoef je niets te doen en wordt het automatisch voor je geregeld. Is dat niet het geval, dan ben je wettelijk verplicht om je vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het register. Doe je dat niet? Dan krijg je een boete. Je kunt je kosteloos inschrijven via de website van de KvK.

Niet iedereen hoeft zich in te schrijven. Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich niet hoeven in te schrijven:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Onderstaand een overzicht van rechtsvormen die zich wel moeten inschrijven:

 • Stichtingen en verenigingen: met volledige en beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming.
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties.
 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen.
 • Personenvennootschappen.
 • Rederijen.
 • Europese naamloze en coöperatieve vennootschappen (SE en SCE).
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV).

Kerkgenootschappen moeten zich ook inschrijven in het register, maar dat is momenteel nog niet mogelijk.

Voor vragen m.b.t. de inschrijving kunnen jullie contact met ons opnemen.

Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Het bijzonder uitstel geldt tot 1 april 2022. Dat houdt in, dat alle belastingen waarvoor een ondernemer bijzonder uitstel heeft verkregen en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 april 2022 ligt, voorlopig niet betaald hoeven te worden. Na afloop van het bijzonder uitstel geldt een betalingsregeling. Volgens deze regeling kunnen ondernemers de opgebouwde belastingschuld in 60 maanden aflossen, ingaande op 1 oktober 2022.

Vanaf 1 april 2022 moeten ondernemers voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.

Voorlopige aanslagen 2022

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2022 vallen onder de regeling bijzonder uitstel. Voor ondernemers die hebben aangegeven de voorlopige aanslag in termijnen te betalen en die bijzonder uitstel van betaling hebben tot 1 april geldt dat het gehele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 in het bijzonder uitstel valt. De termijnen van april tot en met december 2022 worden opgenomen in de betalingsregeling, die op 1 oktober 2022 van start gaat.

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd dat verlaging van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning eerder dan per 1 januari 2024 mogelijk is. Afschaffing van deze vrijstelling staat voor die datum gepland.

De verhoogde vrijstelling geldt eenmalig voor mensen tussen 18 en 40 jaar. Deze vrijstelling geldt voor schenkingen van ouders aan kinderen en voor schenkingen tussen derden. De vrijstelling bedraagt € 106.671 in 2022. Spreiding is mogelijk. Als een schenking lager is dan het maximumbedrag van de vrijstelling, geldt de vrijstelling ook voor aanvullende schenkingen voor de eigen woning van diezelfde schenker in de twee volgende kalenderjaren. De voorgenomen afschaffing van de vrijstelling zal deel uitmaken van het Belastingplan 2023. Of de spreidingsmogelijkheid dan vervalt, is afhankelijk van de nog te kiezen vormgeving van de afschaffing.

Het is mogelijk om de verhoogde vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen. Wel moet dan voor schenkingen tussen ouders en kinderen en voor andere schenkingen hetzelfde maximumbedrag gelden. Daarbij moet rekening gehouden worden met bestaande overige vrijstellingen om verwarring te voorkomen. Volgens de staatssecretaris ligt het voor de hand om als ondergrens voor een eventuele verlaging het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen van € 27.231 te hanteren. Dit komt voor schenkingen in ouder-kindrelaties neer op een afschaffing.